Menu
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu

  • Odsłony: 867

Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego i rowerowego, ograniczenie ruchu drogowego w centrum miasta, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Efektem projektu będzie rozwój ekologicznych form transportu i zmniejszenie emisji spalin z silników samochodowych.

  • Beneficjent: Gmina Miasto Kołobrzeg
  • Całkowita wartość projektu: 9 593 363,89 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 7 799 482,84 zł
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 191 224,09 zł


Szanowni Państwo, Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji tego projektu dla naszych mieszkańców, uruchomiliśmy system roweru miejskiego, powstało centrum przesiadkowe i wiaty rowerowe przy szkołach. Budujemy ścieżki rowerowe, aby ułatwić poruszanie się rowerem w centrum miasta. 46 przystanków komunikacji miejskiej zostało wymienionych na nowe, wygodne i nowoczesne.


W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu miasto Kołobrzeg zachęca do korzystania z transportu zbiorowego, czyli nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich. A szczególnie podczas Dnia Bez Samochodu, który przypada w sobotę 22 września 2018 r.