Komunikacja Miejska w Kołobrzegu informuje, że w dniach 1 i 3 maja, z powodu Święta Pracy oraz Święta Narodowego III Maja, autobusy Spółki poruszać się będą według rozkładu jak w soboty.