Menu
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
  • Komunikacja Miejska Kołobrzeg
                   
A+ A A-

Kodeks Etyczny Pracowników

  • Odsłony: 28692

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.

Wszelkie zmiany Kodeksu Etyki wymagają formy właściwej do jego ustanowienia.

Art. 19

Kodeks Etyki podaje się do wiadomości pracowników Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

Art. 20

Kodeks Etyki Pracownika Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. Został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 03/2006  Prezesa Zarządu z dnia 21 sierpnia 2006r.