Ułatwienia dostępu

CENA PALIW: ON - 6,65 zł | PB95 - 6,55 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Od maja bieżącego roku, strefą płatnego parkowania "A" zostaną objęte dwie ulice: Norwida i Kasprowicza.

Strefa na tych ulicach zacznie działać od 4 maja 2021 r. (zgodnie z przepisami w dni wolne w strefie opłaty nie są pobierane). Oznakowanie strefy zostanie wykonane do końca kwietnia.

To kolejny element ograniczania ruchu pojazdów w strefie uzdrowiskowej "A".

Objęcie ulic w samym sercu uzdrowiska, strefą płatnego parkowania ma na celu zmniejszenie ilości pojazdów wjeżdżających do tego obszaru Miasta.

Kontakt

kontakt

Back to top