Ułatwienia dostępu

CENA PALIW: ON - 6,79 zł | PB95 - 6,63 zł

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

SPP funkcjonujące na terenie miasta Kołobrzeg

SPP funkcjonujące na terenie miasta Kołobrzeg

Strefa A i Strefa B

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA «STREFA A» «STREFA B»

Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkometrze w jednej ze stref może być wykorzystany w ramach okresu ważności określonego na bilecie w strefie parkowania A lub B.

CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT (OPŁATY POBIERA SIĘ W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU).

 • od okresie od 1.05. do 30.09. - w godz. 9:00 - 21:00
 • od okresie od 1.10. do 30.04. - w godz. 9:00 - 18:00
Cennik opłat
Bilety Parkingowe strefa A strefa B
za pierwsze pół godziny (opłata minimalna) 2,20 zł 1,50 zł
za pierwszą godzinę 4,50 zł 3,00 zł
za drugą godzinę 5,20 zł 3,60 zł
za trzecią godzinę 6,10 zł 4,30 zł
każda następna godzina 4,50 zł 3,00 zł

Abonamenty:

 • 30 dniowy - 250,00 zł (tylko w strefie B)
 • 30 dniowy posiadacza KKM - 60,00 zł (Strefa A i B, Parking Kasprowicza, Hala Milenium, Marina Solna)
 • 180 dniowy posiadacza KKM - 340,00 zł (Strefa A i B, Parking Kasprowicza, Hala Milenium, Marina Solna)
 • 360 dniowy posiadacza KKM - 660,00 zł (Strefa A i B, Parking Kasprowicza, Hala Milenium, Marina Solna)
 • 30 dniowy ECO - 20 zł (Strefa A i B)
 • Abonament typu N - 20,00 zł
 • Abonament typu N+ - 20,00 zł

ZAKUP ABONAMENTÓW ONLINE OD 15.05.2020 R.

Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.

Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.

Nr konta do wpłat: 11 1020 2791 0000 7902 0317 5155

Kompleks MILENIUM

PARKING PŁATNY «Kompleks MILENIUM»

CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:

 • od okresie od 1.05. do 30.09. - w godz. 9:00 - 21:00
 • od okresie od 1.10. do 30.04. - w godz. 9:00 - 18:00
Cennik opłat
Bilety Parkingowe całorocznie
za pierwsze pół godziny (opłata minimalna) 1,50 zł
za pierwszą godzinę 2,50 zł
za drugą godzinę 3,00 zł
za trzecią godzinę 3,60 zł
każda następna godzina 2,50 zł

Abonamenty:

 • miesięczny - 250,00 zł
 • abonament miesięczny na podstawie KKM - 60,00 zł 

Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.

Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.

Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Parkingi administrowane przez Komunikację Miejską

PŁATNE PARKINGI

CENNIK OPŁAT:

MARINA SOLNA
Bilety Parkingowe od 1.05. do 30.09.
(całodobowo)
od 1.10. do 30.04.
(09:00 - 18:00)
 - opłata minimalna 2,00 zł 2,00 zł
  - za każdą godzinę 5,00 zł 2,50 zł

C. EDS STROJNY - SOLNA / WOJSKA POLSKIEGO
Bilety Parkingowe od poniedziałku do niedzieli
(całodobowo)
 - opłata minimalna 2,00 zł
  - za każdą godzinę 4,00 zł

D. ABADES STROJNY - TOWAROWA / BOHATERÓW WESTERPLATTE
Bilety Parkingowe od 1.06. do 30.09. od 1.10. do 30.05.
 - opłata minimalna 2,00 zł 2,00 zł
  - za każdą godzinę 10,00 zł 5,00 zł

E. UNII LUBELSKIEJ
Bilety Parkingowe od poniedziałku do niedzieli
(całodobowo)
 - opłata minimalna 2,00 zł
  - za każdą godzinę 2,50 zł

Czas obowiązywania - od poniedziałku do niedzieli (całą dobę)

F. AMFITEATR
Bilety Parkingowe od 1.05. do 30.09. od 1.10. do 30.04.
 - opłata minimalna 2,00 zł 2,00 zł
  - za każdą godzinę (pojazd samochodowy) 3,00 zł 2,50 zł
  - za każdą godzinę (autobus) 15,00 zł 15,00 zł

Czas obowiązywania - od poniedziałku do niedzieli (całą dobę)

G. KASPROWICZA
Bilety Parkingowe od 1.05. do 30.09. od 1.10. do 30.04.
 - do 15 minut 0,00 zł 0,00 zł
  - 1 godzina 3,00 zł 3,00 zł
 - za każdą następną godzinę 5,00 zł 3,00 zł
Opłaty okresowe    
 - 7 dni (karta parkingowa)  150,00 zł 100,00 zł
 - 30 dni  350,00 zł 250,00 zł
Autobus    
 - 1 godzina  15,00 zł 10,00 zł
 - kolejna godzina  15,00 zł 15,00 zł

 

ZAKUP ABONAMENTÓW ONLINE OD 15.05.2020 R.

Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.

Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.

Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Parking ul. Kasprowicza

REGULAMIN PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU – KASPROWICZA

Regulamin określa uprawnienia i obowiązki użytkowników parkingu, zasady korzystania z parkingu oraz zakres obowiązków i uprawnień Zarządzającej parkingiem.

§1

 1. Teren parkingu położony jest na działce przy ul. Kasprowicza. Na terenie parkingu użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych pionowych i poziomych, jak również stosowania się do poleceń pracowników obsługi parkingu.
 2. Na obszarze parkingu znajdują się wydzielone, nienumerowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe, na których dozwolony jest postój pojazdów oraz miejsca postojowe samochodów osób niepełnosprawnych.
 3. Na całym terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 4. Postój pojazdu na terenie całego parkingu, na miejscach wyznaczonych, jak i na placach manewrowych podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

§2

Parkingiem zarządza Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Solna 2, zwana dalej „Zarządzającą”, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie umowy. Umowa obejmuje prawo do dysponowania przedmiotowym terenem w zakresie obsługi położonego na nim parkingu i pobierania opłat parkingowych na zasadach określonych w Regulaminie. Adres do korespondencji Zarządzającej: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg; tel. 94 351 73 51.

§3

 1. Parking jest niestrzeżony i dostępny dla użytkowników przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych, busów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz dla autobusów.
 3. Z chwilą wjazdu na teren parkingu użytkownik zawiera z Zarządzającą umowę najmu miejsca postojowego oraz akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zawarta umowa nie stanowi umowy przechowania pojazdu i nie rodzi po stronie Zarządzającej parkingiem obowiązków wynikających z art. 835 – 844 kodeksu cywilnego.
 4. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub karta parkingowa.
 5. Przy odbiorze opłaconej abonamentowej karty parkingowej, użytkownik otrzymuje do wglądu Regulamin oraz podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i o akceptacji jego postanowień.
 6. Umowa najmu, o której mowa w ust. 2 obowiązuje do chwili wyjazdu z parkingu.

§4

 1. Samochody osobowe oraz busy o dmc do 3,5 t.:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i poprzez naciśnięcie przycisku [WCIŚNIJ PRZYCISK] pobrać bilet jednorazowego użytku zawierający informację o dacie i godzinie wjazdu lub zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za bilet jednorazowego użytku w automatycznej kasie parkingowej oraz w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty podjechać do terminala wyjazdowego i włożyć opłacony bilet do czytnika [SKANUJ BILET] albo zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
 2. Autobusy:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i poprzez naciśnięcie przycisku [WCIŚNIJ PRZYCISK] pobrać bilet jednorazowego użytku zawierający nagłówek [BILET AUTOBUS] oraz informację o dacie i godzinie wjazdu.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za bilet jednorazowego użytku w automatycznej kasie parkingowej, w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty podjechać do terminala wyjazdowego i włożyć opłacony bilet do czytnika [SKANUJ BILET].
 3. Pojazdy osób posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca oraz ważny abonament parkingowy na strefy płatnego parkowania:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i poprzez naciśnięcie przycisku [KARTA MIESZKAŃCA] pobrać bilet jednorazowego użytku zawierający nagłówek [BILET MIEJSKI] oraz informację o dacie i godzinie wjazdu.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za bilet jednorazowego użytku w automatycznej kasie parkingowej, w ciągu 15 minut od uiszczenia opłaty podjechać do terminala wyjazdowego i włożyć opłacony bilet do czytnika [SKANUJ BILET].
 4. Pojazdy podmiotów współpracujących z Zarządzającym parkingiem na podstawie odrębnej umowy:
  1. Aby wjechać na teren parkingu należy zatrzymać się przed szlabanem przy terminalu wjazdowym i zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
  2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy zbliżyć do czytnika [ABONAMENT] czynną bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową na odległość nie większą niż 5 cm.
 5. Bilet pobrany z terminala wjazdowego należy pozostawić w pojeździe do kontroli służb parkingowych.
 6. Użytkownicy wymienieni w ust. 3 I 4 oprócz biletu z terminala wjazdowego zobowiązani są do wyłożenia ważnego abonamentu lub innego identyfikatora wydanego przez Zarządzającego parkingiem.
 7. Niewystawienie za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób czytelny biletu oraz dokumentów określonych w ust. 6, wyłożenie niewłaściwego biletu, biletu nieważnego lub umieszczenie powyżej wymienionych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie skutkować będzie nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 zł. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty określonej na zawiadomieniu.
 8. Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni kalendarzowych od daty określonej na zawiadomieniu ulega obniżeniu o 50%.
 9. Podczas wjazdu i wyjazdu należy poczekać na całkowite otwarcie szlabanu a następnie przejechać bez zatrzymywania się przez otwartą barierę. Zbyt wczesny wjazd, zatrzymanie się lub cofnięcie pojazdu podczas przekraczania linii szlabanu może spowodować uszkodzenie pojazdu oraz urządzeń parkingowych. Szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
 10. System parkingowy rejestruje i analizuje liczbę wjazdów i wyjazdów, przy czym na bilet jednorazowego użytku można jeden raz wjechać i wyjechać, natomiast na bezstykową elektroniczną abonamentową kartę parkingową można wjechać wyłącznie wtedy, gdy system odnotował wcześniejszy wyjazd na tę kartę.

§5

 1. Istniejące urządzenia parkingowe w postaci szlabanów i barier mają na celu wyłącznie wydzielenie terenu parkingu i zapobieżenie próbom wyjechania bez ponoszenia opłat. Informacja o niestrzeżonym charakterze parkingu znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking.
 2. Zawarcie umowy najmu, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, nie powoduje powstania po stronie Zarządzającej parkingiem zobowiązania do pilnowania pojazdu, jego wyposażenia i pozostawionego w nim mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku jego kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia z winy innych użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej.
 3. Użytkownik parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego oraz osoby mu towarzyszące i inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, a wyrządzone Zarządzającej oraz osobom trzecim.
 4. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczyszczenie lub zaśmiecenie parkingu.

§6

 1. Korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych oraz placów manewrowych na parkingu jest płatne. Podstawą do naliczania opłat jest cennik ustalany przez Zarządzającą. Ceny określone w cenniku są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Ceny określone w cenniku nie podlegają negocjacjom.
 3. Opłaty nalicza się w systemie godzinowym lub abonamentowym według cennika.
 4. Opłata naliczana w systemie godzinowym pobierana jest przed wyjazdem w jednej z automatycznych kas parkingowych na podstawie biletu jednorazowego pobranego przy wjeździe w terminalu wjazdowym. Naliczanie odbywa się z góry, za każdą rozpoczętą pełną godzinę zegarową.
 5. Opłata naliczana w systemie abonamentowym pobierana jest z góry przy wydaniu karty parkingowej.
 6. Płatności w kasach mogą być realizowane gotówką, kartą płatniczą w walucie polskiej.
 7. Automatyczna kasa parkingowa przyjmuje monety o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł.
 8. Reszta wydawana jest wyłącznie w postaci bilonu o nominałach: 1 zł i 2 zł.
 9. Automatyczna kasa parkingowa wydaje użytkownikowi opłacony bilet, za pomocą którego można wyjechać z terenu parkingu.

§7

 1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia biletu jednorazowego użytku, użytkownik może wyjechać z terenu parkingu tylko po wybraniu w kasie parkingowej opcji wyjazdu z zagubionym biletem i wniesieniu opłaty określonej w cenniku.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia abonamentowej karty parkingowej, obsługa parkingu wydaje użytkownikowi duplikat karty pobierając jednorazową opłatę w wysokości określonej w cenniku.

§8

 1. Z opłat parkingowych zwolnione są:
  1. pojazdy Straży Pożarnej na sygnale
  2. pojazdy organów ścigania (Policja, ABW itp.) na sygnale
  3. pojazdy służb awaryjnych (pogotowie energetyczne, gazowe itp.) na sygnale
  4. pojazdy Zarządzającej parkingiem,
  5. pojazdy zaopatrzone w abonament miesięczny mieszkańca posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, wydany na podstawie innych przepisów po pobraniu z terminala wjazdowego biletu opatrzonego nadrukiem [BILET MIEJSKI] po wciśnięciu przycisku [KARTA MIESZKAŃCA].

§9

 1. Wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących broń, materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące, radioaktywne lub inne ładunki niebezpieczne jest zabroniony.
 2. Wjazd na teren parkingu pojazdu niezdolnego do samodzielnego poruszania się wymaga zgody pracownika obsługi parkingu.

§10

 1. W czasie parkowania, użytkownik ma obowiązek zwracać uwagę na pobliskie pojazdy i ustawiać pojazd na jednym miejscu parkingowym nie zasłaniając linii określających jego granice, w sposób umożliwiający innym użytkownikom swobodny wyjazd z parkingu.
 2. W przypadku, jeżeli użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie parkingu albo zagrażający bezpieczeństwu ludzi, zarządzająca zastrzega sobie prawo przeniesienia pojazdu na inne miejsce w obrębie parkingu na koszt użytkownika.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządzone zarządzającej oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
 4. W przypadku zaistnienia na terenie parkingu zdarzenia wywołującego szkodę, o której mowa w ust. 3 użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie pracownika obsługi technicznej parkingu, jak również do przekazania przedstawicielowi zarządzającej wyjaśnień do protokołu zdarzenia, w tym danych osobowych i informacji o posiadanej polisie ubezpieczeniowej.

§11

 1. Nie wolno parkować pojazdu na:
  1. drogach dojazdowych,
  2. przejściach dla pieszych,
  3. miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, chyba, że kierowca pojazdu spełnia warunki do zajęcia takiego miejsca,
  4. miejscach, w których zaparkowanie pojazdu może spowodować zagrożenie dla ruchu pojazdów lub bezpieczeństwa osób i mienia.
 2. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. tankowanie pojazdów,
  2. pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
  3. parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności z nieszczelnymi układami paliwowymi, hamulcowymi lub chłodniczymi,
  4. pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,
  5. prowadzenie na terenie parkingu działalności zarobkowej, akcji promocyjnych lub reklamowych.

§12

Pracownicy i goście ośrodków wczasowych i sanatoriów zlokalizowanych w pobliżu lokalizacji parkingu mogą parkować pojazdy na podstawie indywidualnych umów zawieranych z Zarządzającą na podstawie elektronicznych kart parkingowych wydawanych w okresach miesięcznych przez Zarządzającą.

§13

Zarządzająca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu na teren parkingu użytkownikowi posiadającemu abonamentową kartę parkingową w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.

§14

 1. Regulamin i cennik są wywieszone przed wjazdem na parking od strony ul. Kasprowicza, dodatkowo wywieszone są w bezpośredniej bliskości automatycznej kasy parkingowej.
 2. Regulamin i cennik są dostępne również na stronie internetowej www.km.kolobrzeg.pl

§15

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać obsłudze parkingu - tel. 94 351 73 51 lub 94 351 75 48 albo pisemnie na adres: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg.

§16

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 roku.

Cennik Parkingu - KASPROWICZA
Lp. Czas postoju w okresie 1.10. - 30.04. w okresie 1.05. - 30.09. Uwagi
1.

do 15 minut

0,00 zł

0,00 zł

Czas na wjazd i wyjazd z parkingu w wyniku braku wolnych miejsc. Po upływie 15 minut pierwsza godzina jest naliczana od momentu pobrania biletu i wjechania na parking.

2. Samochód osobowy i bus o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t:
Opłaty jednorazowe:

Opłatę pobiera się za rozpoczętą godzinę postoju w pełnej wysokości

     - 1 godz. 3,00 zł
     - każda następna godz. 3,00 zł
Opłaty okresowe:
     - 7 dni 100,00 zł 150,00 zł
     - 1 miesiąc 250,00 zł 350,00 zł
3.

Autobus:

 

 

Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę postoju w pełnej wysokości

     - 1 godz. 15,00 zł
     - każda następna godz. 15,00 zł
4.

Za zgubienie zniszczenie biletu lub bezstykowej elektronicznej abonamentowej karty parkingowej

100,00 zł

100,00 zł

 

5.

Opłata dodatkowa

250,00 zł

250,00 zł

 

6.

Kaucja zwrotna za wydanie elektronicznej karty abonamentowej

10,00 zł

10,00 zł

 

Cennik jest do wglądu w siedzibie i na stronie internetowej Prowadzącego oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na Parkingu.

Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

Parking Amfiteatr

Regulamin korzystania z płatnego parkingu "AMFITEATR"

§1

Regulamin określa zasady pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych oraz autobusów na parkingu AMFITEATR zlokalizowanego przy ul. Fredry w Kołobrzegu.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Parking AMFITEATR - parking zlokalizowany u zbiegu ulic Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu,
 2. Zarządzający parkingiem AMFITEATR - Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. Kontroler SPP - pracownik działu SPP posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za postój i wystawiania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty za postój,
 4. Karta parkingowa - dokument wydany na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) uprawniający osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej kierującą pojazdem samochodowym, jak również kierującego pojazdem przewożącym osobę o obniżonej sprawności ruchowej do bezpłatnego postoju na miejscach wyznaczonych na parkingu AMFITEATR,
 5. Parkometr - urządzenie kasująco - rejestrujące, wydające za opłatą bilet parkingowy,
 6. Bilet parkingowy - dokument potwierdzający czas, za jaki opłacono postój pojazdu,
 7. KKM - Kołobrzeska Karta Miejska - karta z podzespołem elektronicznym upoważniająca do zakupu biletów parkingowych w parkometrach.
 8. Wezwanie - dokument wystawiony przez kontrolera SPP wzywający do uiszczenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty, postój ponad czas określony na bilecie parkingowym lub abonamencie oraz brak udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty.
 9. Identyfikator systemu płatności mobilnych - nośnik za pomocą, którego możliwe jest potwierdzenie faktu uiszczenia opłaty za postój poprzez telefon komórkowy.
 10. pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego
 11. autobus -pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

§3

Przepisy ogólne.

 1. Parkujący na terenie parkingu AMFITEATR zobowiązani są do uiszczania opłat za postój.
 2. Zajęcie miejsca na płatnym parkingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wjazdy na parking AMFITEATR oznakowane są znakiem D-18 "parking płatny" z informacją o okresach w jakich pobierana jest opłata za postój.
 4. Parking płatny jest parkingiem niestrzeżonym.

§4

Realizacja opłat na parkingu AMFITEATR.

 1. Opłaty za postój na parkingu AMFITEATR pobiera się we wszystkie dni tygodnia całodobowo.
 2. Ustala się następujące stawki opłat za postój na płatnym parkingu AMFITEATR:

  Amfiteatr - parking
  za każdą godzinę postoju w okresie 1.05. - 30.09. w okresie 1.10. - 30.04.

  opłata minimalna

  2,00 zł

  2,00 zł

  pojazdu samochodowego

  3,00 zł

  2,50 zł

  autobusu

  15,00 zł

  15,00 zł

 3. Od opłat wymienionych w pkt. 2 zwolnione są pojazdy:
  • służb zwolnionych na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 1 lit. a, c, d Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013r. poz.260, z późn. zm.),
  • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznakowanych miejscach postojowych.
 4. Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu parkingowego w parkometrze powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu na parkingu AMFITEATR za cały przewidywany czas postoju.
 5. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkometrze.
 6. Opłaty za postój pojazdów na parkingu AMFITEATR można uiszczać w następujący sposób:
  1. poprzez zakup biletu w systemie samoobsługowym w parkometrze.
   1.  w sposób gotówkowy - monetami 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł,
   2.  w sposób bezgotówkowy - za pomocą elektronicznej KKM.
  2. poprzez system płatności mobilnych.
 7. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój (bilet parkingowy) lub dokument upoważniający do bezpłatnego postoju (karta parkingowa) bądź identyfikator systemu płatności mobilnych kierujący pojazdem winien umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. Umieszczenie dowodu w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu traktuje się jako postój nieopłacony.
 8. Karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego postoju na parkingu AMFITEATR pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych. W przypadku wolnych miejsc posiadacze karty parkingowej, parkując w innych miejscach na terenie parkingu AMFITEATR, zobowiązani są uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Korzystanie z ogólnie dostępnych miejsc postojowych na parkingu AMFITEATR przez pojazdy zaopatrzenia i taksówki w godzinach funkcjonowania parkingu, jest odpłatne według zasad określonych niniejszym regulaminem.
 10. Zabrania się prowadzenia handlu z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych na terenie parkingu AMFITEATR.
 11. Zabrania się postoju pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 2 t, wszelkiego rodzaju przyczep, czy pojazdów kempingowych (kamperów).

§5

Nieopłacenie postoju.

 1. W przypadku postoju bez wniesionej opłaty, kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego przez kontrolera SPP uiścić opłatę dodatkową w biurze działu SPP, w punktach obsługi zarządzającego parkingiem AMFITEATR lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
 2. Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu wynosi:
 3. 250 zł.
 4. w przypadku wniesienia opłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do 125,00 zł.
 5. Nieopłacony postój kontrolerzy SPP stwierdzają w wezwaniu, które umieszcza się za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu.
 6. Zaginięcie wezwania nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

§6

Kontrola czasu postoju na terenie parkingu AMFITEATR.

 1. Do kontroli wnoszenia opłat za postój na parkingu AMFITEATR upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy SPP, którzy działają na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Do obowiązków kontrolera SPP należy w szczególności:
  1. sprawdzanie prawidłowości wniesionej opłaty za postój,
  2. sprawdzanie poprawności czasu postoju określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym,
  3. sprawdzanie ważności karty parkingowej,
  4. wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego postoju, jak też za brak możliwości stwierdzenia ważności tych dokumentów,
  5. zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów,
  6. kontrola stanu oznakowania parkingu i zgłaszanie nieprawidłowości z oznakowaniem.
 3. Kontrolerzy SPP nie pobierają należności z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych.

§7

Postępowanie odwoławcze.

 1. Reklamacje w formie pisemnej od nałożonej opłaty dodatkowej za postój na parkingu AMFITEATR bez uiszczenia opłaty wnosi się do zarządzającego parkingiem AMFITEATR załączając niezbędne dokumenty (oryginał biletu parkingowego, kopia karty parkingowej, kopia wezwania, numer transakcji płatności mobilnej). Wniesienie reklamacji nie przesuwa terminu wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu prawo do wniesienia reklamacji wygasa.
 3. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:
  1. okazania w biurze zarządzającego parkingiem AMFITEATR biletu zakupionego w parkometrze, potwierdzającego uiszczenie opłaty za postój pojazdu, którego wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej dotyczy;
  2. podania w biurze zarządzającego parkingiem AMFITEATR numeru transakcji, którą opłacono postój poprzez system płatności mobilnych.
 4. Reklamacje i odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej za postój na parkingu AMFITEATR bez uiszczenia opłaty, można składać w ciągu 7 dni od daty zdarzenia:
  1. pisemnie na adres: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2
  2. osobiście: w biurze Działu Stref Płatnego Parkowania i Kontroli Biletów w dni powszednie w godz. 9-14.
 5. Reklamacja powinna spełniać wymogi formalne i zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, do kogo reklamacja jest adresowana, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji, oryginał lub kserokopia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, oryginał biletu parkingowego.
 6. Kierowca, który nie zgadza się z treścią otrzymanej odpowiedzi na złożoną reklamację, ma prawo, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, wnieść pisemne zastrzeżenia, co do jej rozstrzygnięcia do Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 7. Tryb reklamacji kończy się z momentem otrzymania odpowiedzi od Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.
 8. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u zarządzającego parkingiem AMFITEATR kierowca ma prawo złożenia pozwu we właściwym Sądzie Rejonowym.

§8

Przepisy końcowe.

 1. Regulamin został opracowany na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020r. poz.470).
  2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 110).


Nr konta do wpłat: 05 1240 6654 1111 0000 4967 3881

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Downloads:
pdf-39 Zarządzenie nr 49/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nowe
Dodany: czwartek, 23 marzec 2023 12:51
Wielkość: 414.32 KB

Zarządzenie nr 49/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 2.03.2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 52/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

pdf-32 Uchwała dotycząca Stref Płatnego Parkowania Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:33
Wielkość: 428.21 KB

Uchwała Nr XVI/223/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania

pdf-31 Uchwała zmieniająca
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:31
Wielkość: 1.44 MB

Uchwała Nr LIII/769/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania.

pdf-30 Regulamin korzystania ze Stref Płatnego Parkowania Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:31
Wielkość: 1.15 MB

jpg-29 Mapa - STREFA A i B Popularne
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 09:27
Wielkość: 322.02 KB

PARKINGI ADMINISTROWANE PRZEZ SPÓŁKĘ

pdf-8 Ładowanie w parkometrze Karty Miejskiej - instrukcja
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:58
Wielkość: 227.33 KB

pdf-7 Zakup biletu parkingowego - instrukcja
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:58
Wielkość: 180.65 KB

pdf-6 Wniosek reklamacyjny
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:58
Wielkość: 92.88 KB

pdf-5 Wniosek o wydanie Abonamentu SPP
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:58
Wielkość: 97.41 KB

pdf-4 Regulamin parkingu - kompleks 'MILENIUM' - płatny
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:57
Wielkość: 466.89 KB

pdf-3 Regulamin płatnych parkingów zarządzanych przez spółkę
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 08:57
Wielkość: 459.8 KB

Kontakt

kontakt

Back to top